1 min read

Årsmøtet avholdt i NHF

Årsmøtet avholdt i NHF

Den 25. mai ble vårt første årsmøte avholdt i Oslo. I forkant av årsmøtet ble det sendt ut forslag til endring av vedtekter, og det ble foreslått en valgkomite.

Våre vedtekter ble endret på årsmøtet, og årsaken til vedtektsendringer var primært for å beskrive fylkeslagenes rolle i NHF. Våre fylkeslag er en vesentlig del av vår organisasjon, og vårt lokale arbeid gir oss også anledning til å søke om midler via grasrotandelen.

Dessverre har det vært tekniske problemer med utsendelse av innkalling, og vi jobber med å på på plass en bedre epost løsning.

Jeg vil takke alle våre medlemmer for støtten dere har vist oss og håper dere vil fortsette å støtte oss videre.

Vennlig hilsen Rune Hansen, styrets leder.