1 min read

Manglende tilbakemelding ved innmelding

Manglende tilbakemelding ved innmelding
Photo by rupixen.com / Unsplash

Vi har hatt tekniske problemer med denne funksjonen, men det er nå utbedret og tilbakemelding gis som normalt. Husk at etter innmelding via vår nettside, må betaling av kontingent skje via vipps eller bankkonto. Vi har ikke et eget system som automatisk generer betalingsinformasjon.

Dersom innmelding skjer via vipps eller bankkonti er, det fint om det oppgis kontaktinformasjon.