Om Norsk Hjelpefond

Om Norsk Hjelpefond

Norsk hjelpefond er en frivillig organisasjon stiftet den 14.10.2021.

Vi jobber hver dag for å holde lovverket i hevd, slik at det norske samfunnet ikke skal styres etter smittevern faglige råd og anbefalinger knyttet til corona pandemien.

Organisasjonen drives av frivillige, og finansieres av medlemskontingenter og støtte. Meld deg inn/ støtt oss her.

Vårt formål står beskrevet i våre vedtekter:

§ 1 Formål
Norsk hjelpefond, også omtalt som NHF, skal veilede og bistå barnefamilier. Med «barn» menes her personer under 16 år. Særlig skal fokus være på barns rett til å bli hørt (12-15 år).
Fondet er ikke begrenset til å kun omfatte barnefamilier, men kan også omfatte mennesker som er rammet av inngrep og tiltak i forbindelse med korona- situasjonen.

Flere av våre medlemmer opplever seg utsatt for uforholdsmessige smittevern
tiltak. Dette skjer på skoler, arbeidsplasser og på fritidsaktiviteter.

Vi yter bistand til mennesker som utsettes for lovbrudd og overgrep som en konsekvens av smittevern tiltak. Dette gjør vi ved å delta på møter med skole eller arbeidsgiver. Vi tilbyr også veiledning i aktuelt lovverk. Dersom det er behov for juridisk bistand fra advokat arrangerer vi digitale møter ved behov.  

Norsk hjelpefond er representert med fylkeslag i 8 av landets fylker. Fylkeslagene tar i mot henvendelser fra medlemmer som trenger veiledning, og de kommer du i kontakt med her.