1 min read

Videomøter med advokat

Videomøter med advokat
Photo by krakenimages / Unsplash

Alle henvendelser vi tar i mot behandles konfidensielt.

Kun etter avtale med våre medlemmer vil vi videresende saker til advokat. Dersom saken er prekær og det er behov for et raskt møte, arrangerer vi videomøter.

Møtene arrangeres hver måned, eller hver 14. dag ved behov.

Våre advokater jobber mot et lite honorar og det koster 200 kr å delta på videomøtet. Vi ber om at dere ikke tar kontakt med advokat etter møtet, med mindre det er avtalt. Norsk hjelpefond vil bistå i den videre saksgang.