1 min read

Årsmøte avholdt- nytt styre på plass

Mandag 22. januar ble det avholdt årsmøte i foreningen på Batteriet i Oslo.

Det ble valgt et nytt styre i foreningen, og flere av styremedlemmene ble gjenvalgt.

Det nye styret ser slik ut:

Styreleder: Christian Borlaug

Styremedlem: Barbro Paulsen

Styremedlem: Hans Eirik Olav

Styremedlem: Marlen Elvin

Styremedlem Rune Hansen

Vi ønsker det nyvalgte styret lykke til med sine oppgaver!