1 min read

Bivirkninger etter korona vaksinasjon

Bivirkninger etter korona vaksinasjon
Photo by Hakan Nural / Unsplash

Norsk hjelpefond får nå inn henvendelser fra mennesker som antagelig har fått bivirkninger etter vaksinedugnaden. Behandling av slike saker er et område vi har liten kompetanse på, og vi er ikke i stand til å ta imot slike henvendelser med vår kapasitet i dag.

Det finnes mye informasjon om dette tilgjengelig og vi skriver litt om dette her, slik at man selv kan rapportere bivirkninger og søke om eventuelle pasientskadeerstatning.  

I noen tilfeller anerkjennes ikke skader etter vaksinasjon som en bivirkning av fastlege, og det blir ikke rapportert inn i bivirkningsregisteret. For mange er dette en fortvilet situasjon, og noen har en så nedsatt helse at de selv ikke er i stand til å melde inn bivirkninger.

Det er viktig å være klar over at man selv, eller pårørende, kan melde inn bivirkninger på legemiddelverket sine hjemmesider-  https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter

Dersom man har lidd økonomisk tap etter vaksinasjon i form av nedsatt arbeids- eller funksjonsevne er staten pliktig å betale erstatning via Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Advokatfirmaet Campbell & Co jobber med saker rettet mot pasientskadeerstatning, og advokat Jørgen Heier skriver følgende på deres nettside:

Den som har deltatt i vaksinedugnaden, skal ikke stå alene. Staten er ansvarlig for økonomisk tap som noen påføres ved skade som følge av bivirkning etter vaksinasjon. Dette gjelder uavhengig av om helsepersonell har utvist skyld eller ikke, og det er Staten som i tilfelle skal bevise at skaden/tapet ikke skyldes vaksinasjon.

Du finner mer informasjon om hva Jørgen Heier og Campell & Co kan bistå med her:  https://campbellco.no/aktuelt/om-norsk-pasientskadeerstatning-og-erstatning-etter-skade-som-folge-av-bivirkninger-etter-koronavaksinasjon

Husk også at det finnes mange grupper på nettet og facebook hvor man kan dele erfaringer og få informasjon.