2 min read

Sommerhilsen fra Norsk hjelpefond- NHF

Sommerhilsen fra Norsk hjelpefond- NHF
Photo by Nick Karvounis / Unsplash

Dette er først og fremst en stor takk til våre medlemmer, som via sin kontingent og sine gaver har gitt oss mulighetene til å finansiere en nettside og støtte medlemmer i en vanskelig situasjon.

NHF har siden stiftelsen 24 oktober i fjor vært igjennom en hektisk etableringsperiode og vi har tatt imot nærmere 200 henvendelser. Frem til restriksjonene ble opphevet den 25 februar i år, har pågangen vært enorm. Det er fortsatt noen pågående saker, men antallet henvendelser har gått kraftig ned.

Så, hva slags saker er det vi har mottatt? De aller fleste sakene dreier seg om ansatte i helsevesenet som ikke ønsker vaksinering. Det å motsette seg dette frivillige valget, møtes med diskriminering og tiltak rettet spesifikt mot uvaksinerte.

Dette er virkeligheten for mange av våre medlemmer- noen utestenges også fra arbeidsplassen uten lønn. De befinner seg i en helt fastlåst situasjon hvor verken arbeidsgiver, og i mange tilfeller fagforeningen er interessert i finne en løsning. Vi kan bistå våre medlemmer med veiledning i forhold til lovverket, vi kan delta på møter med arbeidsgiver og vi kan tilby et nettverk med andre frihetskjempere over hele landet!

Vi har også samarbeidet godt med andre organisasjoner, spesielt foreningen lov & helse som har mange dyktige frivillige. Vi arrangerer sosiale nettverkstreff og bistår hverandre.

Våre saker er kommet på trykk både hos Steigan og Hemali.

Se lenker:

https://hemali.no/siste/som-uvaksinert-mistet-marian-jobben-ingen-stotte-fra-nav-fordi-du-kunne-ha-vaksinert-deg/

https://steigan.no/2022/07/som-uvaksinert-mistet-marian-jobben/

I kjølvannet av pandemien er det dukket opp mange spennende organisasjoner, og jeg vil benytte anledning til å reklamere for www.frihelse.no  Her finner man oversikt over nær sagt alt av helsepersonell, og det er gratis å bli medlem.

Som en konsekvens av vaksinasjon og bivirkning er det flere som sliter med å få hjelp av sin lege. I februar 2022 ble nettsiden https://www.talaomdet.se/team-4etablert i Sverige, og dette initiativet er nå videreført til Norge https://www.talkaboutit.site/no/our-team Dette prosjektet støtter NHF fullt ut, og det er godt noen etablerer en arena for å skape bevissthet rundt vaksineskader.

Jeg vil ønsker dere en fortsatt god sommer og takke for samarbeidet så langt.

Vennlig hilsen

Rune Hansen

Styrets leder, Norsk hjelpefond