1 min read

Hospitering og praksis i helsevesenet

Hospitering og praksis i helsevesenet
Photo by National Cancer Institute / Unsplash

Flere uvaksinerte ansatte i helsevesenet opplever begrensinger i sine muligheter til å hospitere i andre avdelinger. Det har det vært god tradisjon for hospitering i norsk helsevesen, noe som bidrar til økt kompetanse og forståelse på tvers av forskjellige fagområder.

For ansatte i helsevesenet som opplever dette kan løsningen være å bruke vedlagte brevmal i dialog med arbeidsgiver. Det skal ikke foregå diskriminering på norske arbeidsplasser, og det er vesentlig at arbeidsgiver kan dokumentere sine påstander om vaksinens effekt og trygghet. Så langt foreligger ikke slik dokumentasjon, og det er derfor ingen grunn til å la seg vaksinere med en eksperimentell og betinget godkjent vaksine for hospitering.

For uvaksinerte studenter som skal ut i praksis er denne brevmalen også dekkende.

Husk at det er skolen som er ansvarlig for at studenter får gjennomført sin praksis mot en godkjent utdanning. Skolen er da også ansvarlig for at det legges til rette for at denne praksisen kan gjennomføres.

Dersom det er spørsmål rundt bruken av denne brevmalen, er det bare å ta kontakt via [email protected]

Brevmalen er ført i pennen av Advokat Barbro Paulsen