2 min read

Innsamling til et godt formål- i alle fall!

Innsamling til et godt formål- i alle fall!

Kjære medlemmer! Det nærmer seg ankesak med stormskritt, og vi håper på godt oppmøte i Eidsivating lagmannsrett den 26 &; 27. oktober. Det er mye som står på spill når Iris Frohe på nytt skal bevise at hun ikke har gjort noe ulovlig i sitt arbeidsforhold, men at det snarere er Hamar kommune som ikke har etterfulgt sine lovpålagte plikter.

Konsekvensen av kommunens manglende lovforståelse er at oppsigelsen er ugyldig. Dersom kommunen hadde fulgt lovens krav, ville dette aldri vært en sak.

Om Hamar kommune blir dømt for ulovlig oppsigelse, vil det skape oppmerksomhet rundt pandemihåndteringen i den enkelte kommune. Det er svært sannsynlig at dette vil føre til flere søksmål, og at det vil komme for en dag hvor mangelfull pandemihåndteringen var i Norge.

Det er egentlig svært bekymringsfullt at en forvaltning på størrelse med vår, ikke klarer å kommunisere brev fra Helsedirektoratet hvor pandemihåndtering og hvordan man kunne gå frem på den enkelte arbeidsplass, var beskrevet i detalj.

Brevene som er distribuert under pandemien viser hvordan man med loven i hånd kan innføre kontroll- og arbeidsmiljøtiltak. Dette var svært godt beskrevet. Dersom denne oppsigelsen var gjort i tråd med disse retningslinjene, kunne Norsk hjelpefond antageligvis ikke støttet saken til Frohe.

Norsk hjelpefond vil arrangere leie av overnattingslokaler og ønsker du en plass, sender du epost til [email protected] Vi hadde en svært vellykket samling i fjor, og det er hyggelig jo flere som kommer.

Denne saken medfører mye oppmerksomhet og til dels motstand, slik at der en slitsom prosess å gå igjennom for familien. I tillegg kommer den økonomiske risikoen. Vi starter en ny spleis og håper å samle inn 250.000,- som er alle forventede utgifter i verste fall. Da er vi er sikre på at Iris ikke løper en stor økonomisk risiko også. Vi får håpe det samles inn nok penger til at risikoen er minimal!

Vær med å støtt denne saken, mye av din støtte vil uansett gå til frivillige formål!

Hilsen

Rune Hansen

Norsk Hjelpefond

Sykepleier fikk oppsigelse da hun etterlyste lovlighet og dokumentasjon på kontrolltiltak
Spleisen går til dekning av saksomkostninger. Om saken vinnes eller om det blir et overskudd fra spleisen, doneres dette til Norsk Hjelpefond (norskhjelpefond.no