1 min read

Ny fagorganisasjon for helsearbeidere!

Ny fagorganisasjon for helsearbeidere!
Photo by Usman Yousaf / Unsplash

Det er etablert en ny fagorganisasjon for leger og helsearbeidere- Norske leger og helsearbeideres fellesforbund. Vi samarbeider med denne organisasjonen, slik at vi står bedre rustet til å bistå våre medlemmer.

Se utklipp fra deres nettside- nlhf.no:

Norske Leger og Helsearbeideres Fellesforbund (NLHF) er en nylig etablert fagorganisasjon som er åpen for alle lisensierte helsearbeidere innen privat og offentlig sektor. Den har som formål å ivareta medlemmers rettigheter knyttet til profesjonsutøvelse spesielt med tanke på de medisinsk etiske prinsipper. NLHF er en fullverdig medlemsorganisasjon som gjennom sin kollektiv avtale med SMB Norge (www.dinbedrift.no) gir medlemmene forsikringsordninger, juridisk bistand mm. SMB Norge jobber også politisk for å ivareta medlemmers rettigheter i forhold til deres forretningsvirksomhet og arbeidsvilkår- knyttet til norsk lov og naturrett.

Som et fellesforbund vil NLHF gi en felles plattform som skal verne medlemmene mot diskriminerende tiltak og mot usaklige oppsigelser. I den spesielle situasjon rundt Covid-19 så er våre medlemmer spesielt utsatte hvor det daglig skjer ulovlige overgrep mot våre medlemmer fra både det offentlige og private forvaltningssystemer. NLHF i samarbeid med Norsk Hjelpefond (www.norskhjelpefond.no)  vil styrke arbeide med å kunne umiddelbart agere på vegne av våre medlemmer mot ulovlige overgrep knyttet spesielt til forvaltnings– og arbeidsmiljøloven.

Forbundet vil bygge en solid faglig uhildet plattform for sine medlemmer ved å være økonomisk uavhengig av leverandør næringen (eks. legemiddelindustrien).

Styreleder: Anette Iren Isene, Nestleder: Torkel Snellingen, Medlemmer: Shahid Chohan, Christian Coucheron, Jørn Eikemo  og Barbro Paulsen Varamedlemmer: Kjetil Johansen og Martin Tufteland