1 min read

Hva er personvern?

Hva er personvern?
Photo by Glen Carrie / Unsplash

En viktig påminner fra Datatilsynet:

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.
Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker.
Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).
Personvern
Personvern handler om retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.