3 min read

Dr. Ryan Cole om vaksiner og politisk undertrykking av sannheten

Dr. Ryan Cole om vaksiner og politisk undertrykking av sannheten

(Dr. Ryan Cole - Faksimile Google)

Representanter for Norsk Hjelpefond var invitert og til stede på konferansen «Do No Harm» («ikke forårsak skade») – The Oslo International Conference in The wake of the Covid-19 Crisis – i regi av blant annet Norske Leger og Helsearbeideres Fellesforbund (NLHF - https://www.nlhf.no/), hvor Dr. Torkel Snellingen er en sentral aktør for å «bringe sannhet, fornuft og etterrettelighet tilbake til norsk helsevesen». Snellingen får god støtte på veien av Julia Benito som representant for «Helse Mat og Livsstil (HEMALI -  Hemali – Nyheter for helse, mat og livsstil | Hemali).

Co-sponsor av dette arrangementet var «Organization for International Political and Scientific Ethics (IPSE) fra Sveits, representert av Dr. Astrid Stuckelberger med fartstid i Verdens Helseorganisasjon (WHO).

(Faksimile Google)

For fullt program og oversikt over foredragsholdere, se:

https://usercontent.one/wp/www.nlhf.no/wp-content/uploads/2022/11/19-November-Program-4.pdf?media=1646662296

NHF var med på middagen etter konferansen og fikk anledning til å snakke med flere av foredragsholderne på tomannshånd, blant annet Astrid Stuckelberger og Ryan Cole, som, og i likhet med de andre meget velrenommerte foredragsholderne, er entydige i sin medisinske vurdering av myndighetenes håndtering av den såkalte «Covid 19 pandemien» og bruken av uprøvde og eksperimentelle «injeksjoner». Deres konklusjon:

«Den største medisinske skandalen verdens befolkning noen gang har vært utsatt for»

Dr. Ryan Cole imøtegår og begrunner en hver kritikk av ovennevnte konklusjon med følgende fakta om det alle foredragsholderne insisterer å kalle for «injeksjoner», i betydning ikke «vaksiner»:

«Etter 26 år som patolog vet jeg hva jeg ser: Cellene lyver ikke, blokkeringene lyver ikke, de ødelagte organene lyver ikke»

Om diskrediteringen, politiseringen og sensureringen av det stadig flere internasjonale forskningsrapporter kan fortelle oss om de skadelige og dødelige bivirkninger av injeksjonene, samt Dr. Coles forsøk på å få frem sannheten, sier han blant annet:

«Jeg sverget (avla eden) til pasienten, ikke til byråkrati, regjering eller industri. De har forsøkt å frata med lisensen, jeg er blitt angrepet, forfulgt og stigmatisert. Om jeg kan redde en pasient, er det verdt det»

For mer om den hippokratiske ed, se:

https://sml.snl.no/hippokratiske_ed#:~:text=Den%20hippokratiske%20ed%2C%20ogs%C3%A5%20kjent%20som%20legel%C3%B8ftet%2C%20er,et%20etisk%20ideal%2C%20men%20er%20ikke%20juridisk%20bindende.

For et lengre og meget interessant intervju med Dr. Ryan Cole, straks i etterkant av konferansen, se:

https://odysee.com/@DocTV-international:5/Interview-with-Ryan-Cole_converted:d

Dr. Ryan Cole, Astrid Stuckelberger og de andre foredragsholderne var tydelige i forhold til den enkelte borgers rett til å bestemme over egen kropp (i åndelig og fysisk forstand), og at innhenting av «informert samtykke», slik det kreves av nasjonal og internasjonal lovgivning, herunder Nurnbergkodeksen, ikke er fulgt av nasjonale og internasjonale helsemyndigheter, og at dette har fått katastrofale konsekvenser.

Les Nurnberkodeksen på egenhånd og vurder om den er fulgt i ditt tilfelle, overfor din familie og venner, samt på din arbeidsplass:

https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen/

(Kilde-bidrag til denne artikkelen: Document.no og HEMALI, samt foredragsholderne på «Do No Harm konferansen)

FAKTA SJEKK

NHF er avhengig av objektivitet og tillit. Av den grunn er denne artikkelen sendt til Folkehelseinstituttet (FHI) og Faktisk.no for kommentarer, eventuelt rettelser dersom FHI og/eller Faktisk.no mener det som fremkommer av artikkelen og vedlagte lenker, herunder intervjuet med Dr. Ryan Cole, ikke representerer eller er mangelfullt i forhold til fakta.

Vi oppfordrer således FHI og Faktisk.no til å gjennomgå artikkelen, herunder de anførsler og påstander som fremgår av dialogen og intervjuet med Dr. Cole og Dr. Stuckelberger, og ser frem til FHI’s og Faktisk.no’s positive bidrag til en åpen og fordomsfri gjennomgang av dette.