1 min read

Viktig informasjon fra Hemali og Jørgen Heier!

Viktig informasjon fra Hemali og Jørgen Heier!
Photo by CDC / Unsplash

Statens legemiddelverk kan i sin siste rapport av 22.11.22 melde om totalt 52076 bivirkninger av koronavaksiner. Av disse er 7373 klassifisert som alvorlige.

Norsk hjelpefond har i samarbeid med Jørgen Heier og NLHF satt ned en arbeidsgruppe for å bistå advokater i å påvise sammenheng mellom skade og vaksine. Dette er et viktig bidrag for å hjelpe de vaksine skadde, og det sparer advokater for mye tid. Dette er et godt eksempel på hvordan frivillige organisasjoner bidrar i arbeidet med å belyse uretten denne pandemien har ført med seg.

Det er trist å være vitne til skjebnene til våre medmennesker som har mistet sin jobb for at de takket nei til vaksinen, eller har mistet sin helse for å takke ja. Dette finner vi oss simpelthen ikke i- denne kampen skal vi vinne!

I artikkelen fra Hemali finnes det mange gode råd for de som ikke får den hjelpen de har krav på.

Vaksineskadet? Advokaten viser deg hvordan du søker erstatning
Har du meldt inn bivirkning etter koronavaksine? Du kan ha krav på erstatning. Advokat Jørgen Heier viser hvordan.